സുരക്ഷിത ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഗര്‍ഭനിരോധനത്തിനുമായാണ് കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നത് . എന്നാല്‍ എത്രതവണ ഉപയോഗിക്കുന്നെണ്ടെങ്കിലും കോണ്ടത്തിന്റെ ‘എക്‌സ്‌പെയറി’യെക്കുറിച്ച് ആരും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല.

ആദ്യമായി, കോണ്ടം സൂക്ഷിച്ചുവയ്‌ക്കേണ്ടതിന്റെ മാനദണ്ഡമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ശരിയായ രീതിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇത് പിന്നീട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഉണങ്ങിയതും, അധികം ചൂട് എത്താതുമായ സ്ഥലത്ത് വൃത്തിയായാണ് കോണ്ടം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അലക്ഷ്യമായി പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ വാളെറ്റിലോ കോണ്ടം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ല. ഇത്തരത്തില്‍ അശ്രദ്ധമായി വയ്ക്കുന്ന കോണ്ടം ഡ്രൈ ആകാനും അതിന്മേല്‍ പൊട്ടലുകളുണ്ടാകാനുമെല്ലാം സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ പിന്നീടിത് സുരക്ഷിത ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപകരിക്കില്ല.

ഇനി, കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാനായി പുറത്തെടുക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം. തൊട്ടുനോക്കുമ്പോള്‍ ‘സ്റ്റിഫ്‌നസ്’ (ദൃഢത) തോന്നുന്നുവെങ്കില്‍ ഇത് കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മനസിലാക്കാം. അതുപോലെ ഒട്ടുന്നതായി തോന്നുന്നതും കാലാവധി കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം. നിറത്തിലും മണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നതും ‘എക്‌സ്‌പെയറി’ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാകാം. ചിലതിലാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ ‘ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി’യും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്ന കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇല്ലാത്തതിനേക്കാള്‍ മെച്ചമല്ലേയെന്ന പാതിചിന്തയില്‍ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് പിന്നീട് മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കും വഴിവച്ചേക്കുമെന്ന് ഓര്‍ക്കുക.

Loading...