എബി പൊയ്ക്കാട്ടി Inline imageമെൽബൺ: എസ്സൻസ് മെൽബൺ  സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  “Mastermind ‘17” ക്വിസ് ഷോയുടെ ഭാഗമാകാൻ  എല്ലാവരെയും  ഒരിക്കൽക്കൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്‌. കുട്ടികളിൽ ശാസ്ത്രചിന്തയുടെ വിത്തുപാകുകയും ശാസ്ത്രപ്രതിഭാസങ്ങളുടെ സാരം അറിയാൻ പ്രചോദനം നല്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ക്വിസ് ഷോയിലൂടെ എസ്സൻസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു പ്രശ്നോത്തരി എന്നതിലുപരി കാണികളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട്  വ്യത്യസ്ഥമായ ഒരനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ്‌  ഈ പരിപാടി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 

പ്രവാസ സമൂഹങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്ക്  കലാ കായിക രംഗത്ത് നിരവധി അവസരങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രചിന്തയും പ്രായോഗികജ്ഞാനവും മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന പരിപാടികൾ പൊതുവെ വിരളമാണ്‌. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം  പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് എസ്സൻസ് കരുതുന്നു.  

വരും മാസങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ഥമായ നിരവധി പരിപാടികളുമായി എസ്സൻസ് മെൽബൺ എത്തുന്നുണ്ട്. “Astronomers Society of Australia” യുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ആകാശ നിരീക്ഷണമാണ്‌ (Reach out to the Stars)  ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേത്. 

മാസ്റ്റർമൈൻഡ് 17’-ന്റെ ജൂനിയർ സീനിയർ ലെവൽ വിജയികൾക്ക് Institute of Health and Nursing സ്പോൺസർ  ചെയ്യുന്ന 500 ഡോളർ വീതം ക്യാഷ് അവാർഡിനൊപ്പം വിവിധ  വിവിധ സ്ഥാപങ്ങൾ നല്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും www.essense.org.au എന്ന ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്‌.

Loading...