അമേരിക്കയിലെ മലയാളം ലൈബ്രറികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയായ ഡാളസ് കേരള അസോസിയേഷൻ മലയാളം ലൈബ്രറി തൃത്താല എം ൽ എ വി ടി ബലറാം സന്ദർശിച്ചു. ഏകദേശം ഏഴയരീരത്തോളം പുസ്തക ശേഖരങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേരള അസോസിയേഷൻ നേതാവ് ഐ വര്ഗീസ് എം ൽ എ കു വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. കേരള അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബലറാം പ്രത്യകം അഭിനന്ദിച്ചു. ഇന്ത്യാ പ്രസ് ക്ലബ്ബിന്റെ മെഡിക്കൽ ജേർണലിസം പ്രോഗ്രാം മെയ് അഞ്ചിന് ഉൽഘടനം ചെയ്യാൻ ഡാളസ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ബൽറാം.

  • പി പി ചെറിയാൻ

Loading...