മസ്‌കത്ത് : കോവിഡ് 19 ൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആറു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന പ്രവാസികളുടെ വീസ റദ്ദാക്കില്ലെന്നും അവർക്ക് ഒമാനിൽ തിരികെ എത്താമെന്നും റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ്. ഇതോടെ, ജോലി നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭീതിയില്ലാതെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതു വരെ പ്രവാസികൾക്കു നാട്ടിൽ തുടരാം. അതേസമയം, വീസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ സ്‌പോൺസർ മുഖേന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിനെ സമീപിച്ചു പുതുക്കണം. വിദേശത്തുള്ളവർക്കും ഇതിനു സൗകര്യമുണ്ട്. വീസ പുതുക്കിയ രസീത് ഒമാനിലെത്തുമ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ കാണിക്കാം.

6 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി നാട്ടിൽ കഴിയുന്നവരിൽ അവിദഗ്ധർ, 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, വ്യാജ കമ്പനികളുടെ വീസയിലുള്ളവർ എന്നിവരുടെ ഇഖാമ പുതുക്കേണ്ടെന്നു കുവൈത്തിലെ മാനവേശഷി അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചുണ്ട് . ഇഖാമ പുതുക്കാൻ മാത്രം കുവൈത്തിൽ വന്നുപോകുന്നവർ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ രാജ്യത്തിനു പുറത്താണെങ്കിൽ അവരുടേതും പുതുക്കി നൽകില്ല. എന്നാൽ നിർദേശത്തിൽ അന്തിമതീരുമാനം ഏതാനുംദിവസത്തിനകം ഉണ്ടാകും.

ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 70,000 വിദേശികളുടെ തൊഴിലനുമതിയാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ റദ്ദായിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ കുവൈത്ത് തൊഴിൽ വിപണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളവരെയും അവരുടേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ രേഖ റദ്ദായവരെയും മാത്രം പരിഗണിക്കാനാണു നിർദേശം.

ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനുള്ളവർ, സർക്കാർ ജോലിയുള്ളവരും കുടുംബം കുവൈത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുമായ സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർക്കും ഇഖാമ പുതുക്കി നൽകും. തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കാത്തവരിൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടാനുള്ളവർ മാനവശേഷി അതോറിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കം. 6 മാസത്തിലേറെ രാജ്യത്തിനു പുറത്താണെങ്കിൽ ഇഖാമ സ്വമേധയാ റദ്ദാകുമെന്നാണു നിയമം.

Loading...